streetwork

 

Kdo je streetworker

Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů – tedy ulice, parky, hospody, kluby, herny, nádraží, místa, kde se potenciálně potřební pohybují.

Co je streetwork

Streetwork je metodou terénní sociální práce, která sama vyhledává a nabízí pomoc, a to především těm, kteří sami nejsou ochotni ji vyhledat, nebo to nedokáží. U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím. Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině – subkultuře – např. skinheads, anarchisté, skejtaři, hip-hopeři apod. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí.

Součástí našeho programu je i specifický streetwork zaměřený na dívky.

Nízkopprahovému klubu PVC bylo rozhodnutím Krajského úřadu jihomoravského kraje ze dne 16.1. 2006 uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Toto rozhodnutí navazuje na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. 11. 2000.

Streetwork provádějí Robert Hořava, Zuzana Guryčová, Romana Hóta a Jan Neudert