Za chod klubu jsou odpovědní tito pracovníci:

zleva: Romana Hóta, Jan Neudert, Zuzana Guryčová, Robert Hořava, Denisa Pazderová

 

Robert Hořava

Vedoucí, kontaktní a poradenský pracovník, streetworker, programy specicifické prevence, psychoterapeut, regionální zástupce Společnosti Podané ruce o.p.s.

 • SOŠ pedagogická, obor Vychovatelství v ústavech sociální péče
 • v Nízkoprahovém klubu PVC od roku 1999

Další vzdělávání:

Kurz pro streetworkery, vedeno Lubošem Pelechem a Zdenou Bednářovou, stáž Terénní program KC KROK Praha , Kurz pro zkušené pracovníky s neorganizovanými dětmi a mládeží, Vzdělávací program Gabriel, Česká asociace streetwork (ČAS), Konference Terénní práce s mládeží, Intervizní seminář „Nízkoprahově orientovaná práce s mládeží“, ČAS, 25 hodin, ČAS, Vzdělávací a společenské setkání „Vánoční besídka“, ČAS, Kurz „Komunikace a poradenské dovednosti“, Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem Focus, Basic a Special, IES, Seminář Evidence a dokumentace v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM), Konference o práci s neorganizovanými dětmi a mládeží, Vzdělávací a společenské setkání k udělení Výroční ceny Časovaná bota; intervizní seminář Nízkoprahově orientovaná práce s mládeží, Seminář Jak se daří terénní práci s mládeží?, Kurz Krizové intervence; Hodnotitel kvality sociálních služeb v NZDM; seminář Komunikační techniky pro úspěšnou prezentaci a jednání; Konference nízkoprahové programy; Poradenské dovednosti 3 a 4; Možnosti a meze psychologických přístupů v práci s klientem; Práce se skupinou; Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik; Konference terénní a nízkoprahové programy 2010, 2011, 2013; Konference integrovaný přístup k sociálním, bezpečnostním a zdravotním rizikům. Absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku „Solutions Focus“ – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení, Dalet o.s.

Další profesní aktivity:

Člen komise prevence kriminality města Blanska

Člen řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Blanska

Člen komunitního plánování sociálních služeb města Boskovice

Aktivní účast na konferenci: Konference Terénní a nízkoprahové programy 2015 

 

Mgr. Zuzana Guryčová

kontaktní a poradenská pracovnice, streetworkerka, programy specifické prevence

 • 2001 - 2005 Gymnázium Staré Město (Uherské Hradiště)

 • 2008 – Bakalářský titul, Slezská univerzita v Opavě, obor Sociální patologie a prevence

 • 2010 – Magisterský titul, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika

 • v Nízkoprahovém klubu PVC od roku 2011

 • 2007 -2011 - kontaktní a terénní pracovnice v Kontaktním centru v Uherském Hradišti (Společnost Podané ruce, o.p.s.)

 • v Nízkoprahovém klubu PVC od roku 2011

Další vzdělávání:

Kvalifikační multidisciplinární kurz pro pracovníky v sociálních službách zaměřených na adiktologii; kurz Krizová intervence; Kurz první pomoci; kurz Sebepoznávací a sebezkušenostní formy výuky s důrazem na osobnostní kompetence a jejich rozvoj; kurz Co bychom měli vědět o manipulaci; kurz Prevence týrání a zneužívání osob; kurz Motivační rozhovory; kurz Problematika duševních nemocí; Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce; seminář Sociálně-právní problematika při práci s dětmi a mládeží; seminář Práce s agresivním klientem.

Další profesní aktivity:

Aktivní účast na konferenci: Urban Drug Policies in the Globalised World; 48. Adiktologická konference

 

 Bc. Romana Hóta

kontaktní a poradenská pracovnice, streetworkerka, programy specifické prevence

 • 1995 - 1999 - Obchodní akademie Český Těšín

 • 2006 - 2009 - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno - bakalářský program; obor speciální pedagogika
 • v Nízkoprahovém klubu PVC od roku 2014

Další vzdělávání:

Základní a nádstavbový kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, 2005, Výchovná intervence u dětí PAS, 2004, Odborný vzdělávací kurz „Svízelné typy osob, 2003, Odborný vzdělávací kurz „Konfliktní situace a jejich řešení v oblasti sociální práce“, 2003, Rekvalifikační kurz sociální péče pro činnost pracovníka sociální péče, 2003, 2014-2016 - Motivační rozhovory a práce s klientem - Basic, Focus, Special, Zvládání agrese – možnosti a limity práce s různými druhy agrese, Potřeby klientů

Další profesní aktivity:

Členka pracovní skupiny nízkoprahových zařízení: PS NUTS II JV

 

 

Mgr. Jan Neudert

kontaktní a poradenský pracovník, streetworker, programy specifické prevence

 • 1999 - 2003 Gymnázium Polička
 • 2004 - 2007 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, studijní obor: Speciální     pedagogika, bakalářský studijní program, specializace: Etopedie, Psychopedie, Specifické poruchy učení
 • 2007 - 2009 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, studijní obor: Speciální pedagogika, magisterský studijní program, specializace: Etopedie
 • v Nízkoprahovém klubu PVC 2009 - 2013 a opět od roku 2017

Další vzdělávání:

2004 Kurz multikulturního vzdělávání pro učitele ZŠ, 2009 – 2010 Kurz ČAS Dobrá praxe v nízkoprahových službách, 2010 Konference Terénní a nízkoprahové programy, Kurz Krizová Intervence, 2011 Kurz Pervitin a jeho specifika, Kurz Motivační rozhovory Basic, Kurz Motivační rozhovory Focus, Konference Terénní a nízkoprahové programy 2011, 2012 Kurz Motivační rozhovory Special, 2013 Kurz Zvládání obtížných situací s klientem, Streetwork online kurz, Konference Terénní a nízkoprahové programy 2013, 2016 Sociálně psychologické vzdělávání 

 

 

 

Tým Prevcentra Ulita

1998: Aleš Herzog, Kamil Mach

Tým PVC klubu

1999: Aleš Herzog, Kamil Mach, Robert Hořava

2000: Aleš Herzog, Kamil Mach, Robert Hořava, Pavel Beneš      

2001: Aleš Herzog, Robert Hořava, Pavel Beneš, Helena Kotová

2002 - 2003: Aleš Herzog, Robert Hořava, Pavel Beneš, Helena Kotová, Petr Matoušek

2004 - 2005: Aleš Herzog, Robert Hořava, Helena Kotová, Petr Matoušek, Zdeněk Přibyl

2006: Aleš Herzog, Robert Hořava, Helena Kotová, Lenka Staníková, Jakub Schulz

2007 - 2008: Robert Hořava, Helena Kotová, Lenka Staníková, Jakub Schulz

2009 - 2010: Robert Hořava, Helena Kotová, Lenka Staníková, Jan Neudert

2011 - 2013: Robert Hořava, Helena Kotová, Jan Neudert, Zuzana Guryčová

2012: Robert Hořava,  Helena Kotová, Jan Neudert, Zuzana Guryčová

2014: Robert Hořava, Helena Kotová, Zuzana Guryčová, Romana Hóta, Vanda Žurková

2015: Robert Hořava, Romana Hóta, Vanda Žurková 

2016: Robert Hořava, Zuzana Guryčová, Romana Hóta, Vanda Žurková 

 

Odborný vedoucí:

Mgr. Petr Blažek

 

Supervizor:

Mgr. Michal Zahradník

 

Pracovníci správy, bez kterých by to nešlo:

 

Bc. Pavel Novák - ředitel společnosti a organizační ředitel

Mgr. Helena Rampachová - zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení

MUDr. Jiří Dolák - odborný ředitel

Ing. Dagmar Charalambidu, ekonom - vedoucí oddělení

Matěj Řídký – rozpočtář

Eva Novotná - mzdová účetní

Jana Šipková - účetní, pokladní

Romana Šanderová - fakturantka

Eva Pavlovská - účetní

Bc. Jiří Müller - koordinátor projektů

Jan Neudert - správce webových stránek